ביז-טק Biz-Tec - שיווק עסקים, כנסים והדרכות
 מגזין דיגיטלי - פורטל ספקים B2B - מועדון עסקים VIP 
קורסים משפט עסקי - דיני חוזים

נושאים עיקריים: בקורס ניהול חוזים והתקשרויות נלמד: פיתוח אפקטיבי של חוזה דיני חוזים פרשנות חוזים השוואת הצעות ספקים מסמכי חוזה דיני מכרזים ניהול שינויים בחוזה חוזה ככלי ניהולי מו"מ מימון ותמחור הגשת עבודה בצוות ליישום החומר
מטרות הסדנה להקנות ידע שיאפשר קישור בין הפן הפורמלי-חוזי לבין הפן הביצועי-תפעולי-ניהולי בארגון.קהל היעד מנהלים בדרגי ביניים ומעלה, בין היותם ספקים או משווקים ובין היותם רוכשים או צרכנים
נושאי הקורס:- חוזים והסכמים עם ספקים ולקוחות. - תנאי עבודה וחוזה עם עובד. - ערבויות אישיות - התמודדות משפטית של עסק במשבר.
נושאים: דיני תאגידים ודיני ניירות ערך: *יצירת התאגיד וחלוקת השליטה והניהול בו. *אחריות מנהלים ונושאי משרה בכירים. *עסקאות עם בעלי עניין ועם נושאי משרה בכירים *עסקאות עם בעלי עניין ועם נושאי משרה *תהליך קבלת החלטות בהנהלה הפעילה ובדירקטוריון *הנפקה פרטית וצירוף משקיע *רכישת תאגידים ...
1.צורות עסקיות "חדשות"2. הסיכונים המיתלווים ל כלכלה" חדשה"3. ההיערכות למתן התשובה הניהולית - שיטות ותפיסות יסוד
נושאי לימוד עיקריים: דיני חוזים עריכת ואכיפת הסכמים (לרבות צורת החוזה ותוכנו) מהי תוקפה של הצעה לאדם אחר, ומתי הצעה זו פוקעת? זיכרון דברים - מהו מעמדו המשפטי? האם כל הסכם בין הצדדים עולה כדי חוזה מחייב? משא ומתן בתום לב, וכן קיום חוזה בתום לב סעדים ותרופות המוקנים לצד שכלפיו הופר הסכם ...