ביז-טק Biz-Tec - שיווק עסקים, כנסים והדרכות
 מגזין דיגיטלי - פורטל ספקים B2B - מועדון עסקים VIP 
קורסי מנהלות לשכה ועוזרי מנכ"ל

נושאים § מעמדו, תפקידו ותיפקודו של מזכיר החברה. § הדגשים בפעולת מזכיר החברה. § סמכי היסוד בחברה - סוגי החברות. § האסיפה הכללית - החלטות רגילות ומיוחדות. § חוק החברות וחוק ניירות ערך. § מיזוגים, רכישות והנפקות. § רישום פרטיכל בישיבת דירקטוריון. § דירקטורים ונושאי משרה בחברה: כשירות, מינוי, ...
נושאי הקורס:טיפול יעיל בסיטואציות טעונות,אסטרטגיות לקידום נשים בארגונים,דיני עבודה וצמיחה אישית ומקצועית.תדמית ותרבות עסקית במשרד ובעסקים,תקשורת אפקטיבית,ניהול יעיל של זמן, ניהול צוות,סגנונות ניהול, לחץ ושחיקה,הצגה אפקטיבית של נושא,התמודדות עם אנשים קשים בארגון, ...
נושאי הקורס:כיצד להתמודד בהצלחה עם החדרת שינויים בארגון ובחיים. כיצד מציגים נושא באופן אפקטיבי. . תקשורת בלתי מילולית. חשיבה יצירתית אינטלגנציה רגשית. גישור בעבודה ובבית.. קביעת חזון בעבודה פוליטיקה, כח והשפעה בארגון.