ביז-טק Biz-Tec - שיווק עסקים, כנסים והדרכות
 מגזין דיגיטלי - פורטל ספקים B2B - מועדון עסקים VIP 
ביה"ס ללימודי סחר חוץ - מכון היצוא

הסכמי הסחר של ישראל, תעודות מקור, וכללי מקור · אפשרויות משלוח: משלח בין-לאומי, בלדרים, דואר ישראל EMS
התוכנית: מפגש 1 טיפים חשובים – לפני המשלוחים, הסכמי סחר, תעודות וסוגי משלוח מפגש 2 שיווק בין-לאומי נכון - מהרגע הראשון בחינת מוכנות ליצוא, איסוף מידע ומעבר לתוכנית שיווק מפגש 3 שיווק בין-לאומי נכון - מהרגע הראשון בחירת שווקים, בניית ערוצי הפצה מפגש 4 להגיע לעולם ומלואו שיווק באינטרנט ...
בסחר הבין-לאומי קיימים היבטי עלות ותקצוב רבים אשר יש לתכננם, להעמידם מול אמצעי החברה ולהתנהל איתם בצורה מבוקרת. בכך יקלו על תזרים הכספים והתהליכים הלוגיסטיים.
במפגש נציג בקצרה את השיטות להקמה ותכנון של אסטרטגיית שיווק בינלאומית לחברה יצואנית וכן את הדרכים למימושה ותחזוקתה. מיקוד בבחירת שוק היעד, הגדרת ערוצי השיווק ואיתורם, תמחור המוצר וכן הכנת והצגת מסר שיווקי אודות החברה.
מכתב אשראי דוקומנטרי הינו אחת הדרכים להבטחת קבלת התמורה בסחר הבין-לאומי. שימוש ב- L/C מסייע לגשר ולפשר בין האינטרסים הסותרים שבין הקונה והמוכר בעסקאות הבינלאומיות. הוא מעניק ליצואן בטחון יחסי שיקבל את התשלום במועד שנקבע, ומספק ליבואן ראיה למשלוח הטובין או השרות בדרך ובתנאים שקבע באותו מסמך. יחד עם ...
ביצוע עסקת מסחר בינ"ל מחייב הכרה עמוקה של נושאים תפעוליים רבים, אשר אינם באים לידי ביטוי בעסקת סחר מקומי. בין נושאים אלה ניתן למנות את ההובלה הבינ"ל; מערכת מסמכים מסועפת; שיטות התשלום הנהוגות; המערכות הממלכתיות במדינות היצוא והיבוא; תהליכי מכס; ביטוח ימי ועוד. העוסקים בתחום חשוב זה נדרשים להיות ...
הקניית כלים, שיטות ופרקטיקות מתחומי השיווק האסטרטגי והמודיעין התחרותי להשגת יתרונות תחרותיים על פני יריבים עסקיים בזירה הבינ"ל רכישת מיומנויות לניהול מעקב יעיל אחר פעילות של מתחרים, לצפות את כוונותיהם ולקבל החלטות עסקיות נכונות המבוססות על מצבו האמיתי של השוק
מטרות הסדנא: הצגת מסגרת חשיבתית (מודל) לגיבוש אסטרטגיה שיווקית. הצגת השאלות האסטרטגיות העיקריות עליהן חייבת לענות חברה הפועלת בשווקים זרים. הצגת מתודולוגיה מעשית להכנת תוכנית שיווקית כאמצעי לשיפור איכות ההחלטות בשיווק לחו"ל.
כל העוסק בסחר חוץ, הן בייצוא והן בייבוא, חייב לבוא במגע עם רשות המכס. המפגש נועד להציג / לרענן / לחדד את הידע המקצועי בנושאי הליבה שבעבודה מול המכס: סיווג טובין, ערך טובין לצרכי מכס, כללי מקור ותעודות מקור, רגולציה (רישיונות ואישורים), תהליך שחרור טובין מפיקוח רשות המכס ועוד.
בתכנית הלימודים: · מונחי הסחר ובסיסי המכר – INCOTERMS · שיטות תשלום בסחר הבין-לאומי · הסכמי הסחר עליהן חתומה מדינת ישראל · מיסים ותעריף המכס · הובלה ימית ואוירית · ניהול ספקים ושרשרות אספקה · אנגלית עסקית · חיפוש מידע באינטרנט · עקרונות לשיווק בין-לאומי · תהליך היבוא וחישוב עלויות · ...
בתוכנית : תקינה ורגולציה באירופה - CE Mark אודות ה- CE Mark בחינת המוצר והגדרתו לפי הדירקטיבות סקירת התקנים הרלבנטים החלים על המוצר בדיקות התאמה לדרישות הדירקטיבות בחינת ניהול סיכונים (Risk Management) היבטים טכניים וחוקיים של הצהרת היצרן להתאמה הכנת תיעוד טכני (תיק מוצר) תקינה ...
על פי הסכמי הסחר, טובין המיובאים ממדינות עמן יש לישראל הסכמי סחר או המיוצאים אליהן זכאים להעדפת מכס וזאת בתנאי שהטובין עומדים בכללי מקור ומלווים במסמך העדפה. על פי הסכמי הסחר של ישראל עם מדינות השוק המשותף, אפט"א ותורכיה ניתן להחליף את תעודת התנועה בהצהרת יצואן. הנהלת מינהל המכס הגדירה, על בסיס ...
קורסי סחר חוץ - מכון היצוא
במה תעסוק הסדנא ? * הסברים על מסמכי ההובלה ושטרי המטען השונים * דרך חישוב עלויות ההובלה הימית והאווירית וההוצאות הנוספות הנלוות אליהן * כיצד לקרוא ולהבין חשבוניות של נותני שירותים לוגיסטיים * יבוצע תרגול הלכה למעשה של חישובי ההובלה האווירית והימית * יוצגו מונחי הסחר INCOTERMS וזאת בליווי ...