ביז-טק Biz-Tec - שיווק עסקים, כנסים והדרכות
 מגזין דיגיטלי - פורטל ספקים B2B - מועדון עסקים VIP 
המרכז הישראלי לניהול

מטרות הפעילות: הגדלת האפקטיביות הארגונית באמצעות הקניית מתודולוגיות וכלים בגישור וזאת לשם שיפור ההידברות ומניעת קונפליקטים בארגון ויצירת אינטרסים משותפים בין העובדים.
נושאים עיקריים:בקורס ניהול פרויקטים נלמד: לימודי מבוא תיחום הפרויקט תכנון הפרויקט ניהול סיכונים בקרת הפרויקט וניהול פיננסי מיומנויות ניהול ניהול רכש והתקשרויות הגשת פרויקט בסיום הקורס ליישום החומר
נושאים עיקריים:ניהול אסטרטגי משאבי אנוש תורת הארגונים והתנהגות ארגונית ממשקי משא"ב ופונקציות אחרות בארגון מודלים ושיטות לעיצוב ובנית אסטרטגיה של משא"ב מדיניות משא"ב מרכיבים ומאפיינים מבנה ארגוני - עקרונות ומרכיבים כולל היבטים גלובאליים תחומי עיסוק עפ"י גישות שונות תפיסת תפקיד מש"א ...
נושאים עיקריים: תפקידי הדירקטור וסמכויותיו. משולש הכוחות בחברה: הדירקטוריון, ההנהלה ובעלי המניות. נושאי המשרה בחברה – כשירות, מינוי, התפטרות ופיטורין. מסמכי היסוד – סוגי חברות. חובת האמונים וחובת הזהירות של נושא המשרה. האחריות האזרחית והפלילית של הדירקטור. הדירקטור החיצוני והדירקטור ...
מטרות הפעילות: הגדלת האפקטיביות הארגונית באמצעות הקניית כלים למנהלי מרקום בתחילת דרכם. זאת באמצעות שיפור הידע המקצועי, תרגול משימות שגרתיות של המרקום והתמודדות עם גופים פנים וחוץ ארגוניים
מטרות הפעילות: היחידה הנוכחית,המורכבת מ-9סדנאות,מתמקדת במיומנויות אישיות ובין אישיות,במטרה לפתח את המיומנויות הדרושות לשיפור התקשורת וההשפעה על הזולת, במטרה לייעל ניהול עובדים וניהול זמן
נושאים עיקריים: מבוא לתשאול, חקירות וביקורת * מבוא לחקירה * החקירה - עקרונות ויישום * איסוף מידע והערכתו * סדנאות בתשאול ומיומנויות תקשורת (לימוד באמצעות משחק) * תשאול ודיבוב *מעילות והונאות.
נושאים עיקריים: בקורס ניהול חוזים והתקשרויות נלמד: פיתוח אפקטיבי של חוזה דיני חוזים פרשנות חוזים השוואת הצעות ספקים מסמכי חוזה דיני מכרזים ניהול שינויים בחוזה חוזה ככלי ניהולי מו"מ מימון ותמחור הגשת עבודה בצוות ליישום החומר
נושאים עיקריים:תפקיד השיווק בעידן הרביעי ותרומתו לפיתוח האסטרטגיה העסקית אסטרטגיה שיווקית-התפתחות ומגמות מגמות שוק בהווה ובעתיד התנהגות צרכנים בעידן של שיווק פילוח צרכנים אפקטיבי מעוגן במודלים פסיכולוגיים תפקיד המותג בשווקים שונים נכסיות המותג-מה עושה מותג חזק,מה מחליש אותו ...
בתוכנית # תפקידי הדירקטור וסמכויותיו. # משולש הכוחות בחברה: הדירקטוריון, ההנהלה ובעלי המניות. # נושאי המשרה בחברה – כשירות, מינוי, התפטרות ופיטורין. # מסמכי היסוד – סוגי חברות. # חובת האמונים וחובת הזהירות של נושא המשרה. # האחריות האזרחית והפלילית של הדירקטור. # הדירקטור החיצוני והדירקטור ...
נושאים עיקריים תפקידי הדירקטור וסמכויותיו. משולש הכוחות בחברה: הדירקטוריון, ההנהלה ובעלי המניות. נושאי המשרה בחברה – כשירות, מינוי, התפטרות ופיטורין. מסמכי היסוד – סוגי חברות. חובת האמונים וחובת הזהירות של נושא המשרה. האחריות האזרחית והפלילית של הדירקטור. הדירקטור החיצוני והדירקטור מקרב ...
נושאים § מעמדו, תפקידו ותיפקודו של מזכיר החברה. § הדגשים בפעולת מזכיר החברה. § סמכי היסוד בחברה - סוגי החברות. § האסיפה הכללית - החלטות רגילות ומיוחדות. § חוק החברות וחוק ניירות ערך. § מיזוגים, רכישות והנפקות. § רישום פרטיכל בישיבת דירקטוריון. § דירקטורים ונושאי משרה בחברה: כשירות, מינוי, ...
נושאי הקורס § סביבת עבודה של המלכ"ר. § יעדי העמותה ומוסדותיה. § חוק העמותות ותיקונים לחוק. § דיווחים- דו"ח מילולי ,דו"ח הנהלה וכלליות ודוחות מיוחדים לעמותות ולחל"צ. § עיקרים רלוונטים בחוק החברות, חוקי מס הכנסה, מע"מ, שבח ורכישה. § נהלים והוראות לקבלת אישור "מוסד ציבורי לעניין מס הכנסה". § ...
נושאי הקורס: § ניתוח אסטרטגיות גיוס משאבים. § ארגז כלים לגיוס משאבים. § התרמות - מהות ושיטות פעולה. § קשרי עסקים וקהילה. § חשיבה שיווקית. § ארגון אירועים. § קרנות - דרכי פעולתן, צורת הפניה אליהן ואופן הקשר המתמשך. § תכנון, בקרה, יישום והפקת לקחים.
שיטת אדיג'ס מן המובילות בעולם לבניית ארגונים מצליחים. השיטה, אשר פותחה ע"י פרופסור יצחק אדיג'ס, מומחה עולמי בתורת הניהול, מנחה מנהלים כיצד להוביל את הארגון שלהם לביצועים מיטביים ולהישאר שם. הבסיס בשיטת אדיג'ס הוא פיתוח המנהלים בארגונים והפיכתם למאיצי שינויים, בעזרת הטמעה של שינויים בתכנון, ...
בתוכנית לימודי רקע-כלכלה וכלכלת ישראל,מיסים,דיני חוזים והתקשרויות חשבונאות וכספים - חשבונאות פיננסית,ניתוח דוחות פיננסיים,הערכת שווי,תמחיר,ניהול המימון,שוק ההון שיווק-יסודות השיווק,גישות חדשות בשיווק,אסטרטגיה שיווקית הארגון כמערכת ניהולית - מבנים ארגוניים,גישות ניהוליות חדשניות ...
בעולם הפיתוח הארגוני ,תפקיד מפתח ההדרכה הינו מקצועי הדורש מקצועיות,מומחיות ויצירתיות. מפתחי ההדרכה משתלבים בכל תהליכי הפיתוח הארגוניים. ועל כן נדרש מפתח ההדרכה להבין את צרכי ישום ההדרכה, אתהדינמיקה ותהליכי הפיתוח. התפתחות זו תביא לשיפור ביצועים, העשרה וצמיחה אישית. מטרות הפעילות: הכרת עולם ...
קורס ניהול ויישום שיווק דיגיטלי רשת האינטרנט והאפשרויות החדשות של ערוצי המדיה החברתית יוצרים מהפכה בעולם העסקים.עד למהפיכת WEB.2.0 נדרשה השקעה של תקציבים משמעותיים לצורך ביצוע פעולות שיווק בסיסיות בערוצי השיווק.היום המטרה הופכת להיות יצירת קשר אישי,ישיר,מול הלקוח.
מידי יום נפסקים בבתי הדין לעבודה פסקי דין רבים המשנים את פני הנוף המשפטי. במהלך השנים חלו תמורות בתחום עם הוצאתן של חקיקות והנחיות חדשות בנושאים כגון העסקת עובדים, פנסיה ועוד. מציאות זו , על רקע המצב בשוק העבודה, בו הרעת תנאים של עובדים מועסקים ופיטוריהם של אחרים, יצרה , דילמות משפטיות שהן ...
רקע: קבלת הסמכת -PMP מאפשרת לארגונים לוודא שלמנהלי הפרויקטים בארגונם יש את הידע הדרוש לשם ניהול פרויקטים. הסמכת ה-PMP,המוכרת ברמה הבינלאומית,קבעה סטנדרט למצוינות בניהול פרויקטים.
חברות רבות מתמודדות כיום בסוגיות חשיפה מורכבות (מהי החשיפה הפיננסית האמיתית בפירמה? מהו פוטנציאל הסיכון בגינה? האם לגדר סיכון זה? מהם הכלים המתאימים לי? כמה זה עולה לי?) בקורס, ניהול סיכונים פיננסים, הלכה למעשה, נענה על סוגיות אלה. נדון בהרחבה בעולם ניהול הסיכונים, נבחן את השינויים הנדרשים לאור ...
מטרות הפעילות: הקניית ידע מקצועי עדכני החיוני לתפקוד כמנהלת לשכה. פיתוח מיומנויות ניהוליות הכרחיות למילוי התפקיד. הכרת גישות וכלים חדשים בניהול והבנת משמעותם לחיי הארגון מזווית מנהלת הלשכה מתן ידע וכלים להבנה של הפונקציות הניהוליות השונות בארגון.
נושאים עיקריים: בקורס ניהול פרויקטים נלמד: לימודי מבוא תיחום הפרויקט תכנון הפרויקט ניהול סיכונים בקרת הפרויקט וניהול פיננסי מיומנויות ניהול ניהול רכש והתקשרויות הגשת פרויקט בסיום הקורס ליישום החומר
מטרות הפעילות: • שיפור יכולת המנהל להגיע לביצועי השיא שלו בסביבה הניהולית. • הכנת המנהל להתמודדות ברגעי אמת ניהוליים • הקניית תפישה וכלים לבניית תוכניות אימון אישיות
נושאים עיקריים: על ניהול ומנהיגות הבנת צורת ההתנהלות והעבודה של הצוות. ניהול צוות עובדים על ידי מנהיגות וניהול אפקטיבי. ההבדל והקשר בין מנהיגות לניהול . הצד הרך של הניהול . ההבדל בין עובד למנהל - מה השתנה ? תקשורת בין אישית תקשורת בין אישית עם הנהלה, חברי הצוות, עמיתים, ספקים ואחרים. הבנת ...
מטרות הפעילות: שיפור יכולות המשא ומתן במצבים מורכבים: היכרות, התנסות ותרגול טכניקות וכלים עדכניים ביותר בתחום המו"מ ההולך ומתמקצע, תוך שימת דגש על האתגרים איתם נדרש המנהל להתמודד בניהול משא ומתן ובאופן כללי.
מטרות הפעילות: הקניית ידע רלוונטי לעולם התוכן של מנהל כספים ראשי בארגונים. הכשרת מנהלי כספים ראשיים בארגונים בפרקטיקה הנדרשת במסגרת תפקידם. הבנה לעומק של השילוב בין התיאוריה - הידע האקדמי לבין הפרקטיקה בתפקיד מנהל כספים ראשי
מטרות הפעילות: הבהרת סוגיות בעיתיות במשמעות סעיפי החוק ופירושן המעשי הבנת הקונפליקטים בתפקיד הממונה וכיצד פותרים אותם רכישת כלים לטיפול בתלונה: היערכות, ראיון, עיבוד המידע ותיעודו
נושאים עיקריים:מבוא לתשאול, חקירות וביקורת * מבוא לחקירה * החקירה - עקרונות ויישום * איסוף מידע והערכתו * סדנאות בתשאול ומיומנויות תקשורת (לימוד באמצעות משחק) * תשאול ודיבוב * מעילות והונאות.
נושאים עיקריים: משאבי אנוש- מבנה תפקיד משמעות גיוס ומיון עובדים מיומנויות ראיון עובדים קליטת עובדים הערכת ביצועים ושיחות משוב הדרכת עובדים רווחה יחסי עבודה –התמקדות בדיני עבודה ניהול תהליכי פיטורין מיומנויות אישיות שונות הרלוונטיות לאיש משאבי אנוש