ביז-טק Biz-Tec - שיווק עסקים, כנסים והדרכות
 מגזין דיגיטלי - פורטל ספקים B2B - מועדון עסקים VIP 
האוניברסיטה הפתוחה

נושאי לימוד עיקריים• סביבת העבודה של מנהלי ומנהלות משאבי אנוש בתוך הארגון ומחוצה לו. • הנעת עובדים באמצעים חומריים (שכר, הטבות ותשלומים נלווים), ובאמצעים סוציו־פסיכולוגיים (עיצוב תפקידים מאתגרים ועבודת צוות, מנהיגות ניהולית וטיפוח תרבות ארגונית יצרנית ונעימה). • פרקטיקות מיטביות (Best ...
נושאי הלימוד העיקריים מניהול למנהיגות • עקרונות וגישות במנהיגות • החזון האישי • הטמעת חזון ושימוש בחזון ככלי מעצב התנהגות • מחזון למטרות: הצבת מטרות ובניית תכנית יישום ושינוי • סגנונות השפעה: זיהוי סגנון השפעה אישי ורכישת כלים ליישום אסטרטגיות השפעה אפקטיביות • ניהול במצבים קריטיים: שינוי, ...
מטרות• רכישת כלים יישומיים בתהליכי קבלת החלטות פיננסיות ומשפטיות • הקניית ראיה עסקית מקיפה בתחום הניהול הפיננסי והמשפטי
מטרות• רכישת כלים יישומיים בתהליכי קבלת החלטות פיננסיות ומשפטיות • הקניית ראיה עסקית מקיפה בתחום הניהול הפיננסי והמשפטי
מטרות התכנית : התכנית מיועדת להקנות למשתתפים בה יֶדע יסודי ועדכני כאחת שפוּתח בתחום הייעוץ הארגוני, להכשיר אותם לפעול כיועצים ארגוניים וכאנשי מקצוע מבוססים, וכן ליישם ידע רלבנטי בתחום זה גם בעיסוקים קרובים אחרים ובמעגלי חיים נוספים
נושאי הלימוד העיקריים תכנית הלימודים כוללת ארבע מודולות שתילמדנה במשולב לאורך הקורס: פיתוח עסקי ותכנון אסטרטגי מכוּון־שוק • יזמות, הקמת העסק הקטן, פיתוח עסקי • אסטרטגיה עסקית תחרותית בסביבה תחרותית דינמית • החלטות פילוח, בידול, מיצוב • מחקר שוק ומודיעין עסקי
מטרות הקורס 1. הטמעת יסודות האימון בחיי המשתתפים 2. הקניית כלי עבודה לשיפור מערכות היחסים השונות ולניהולן 3. לימוד שיטות חניכה ועבודה מבוקשות ויוקרתיות במשק הישראלי 4. יישום כלי האימון הנלמדים לשם הצלחה ושילוב אפקטיבי בכל תחומי החיים: האישי, המקצועי והמשפחתי
מטרות הקורס:• הכרת מבנה ותהליכים עקרוניים המתקיימים בפרויקט. • הכרת טרמינולוגיה ייחודית לעולם ניהול הפרויקטים. • הכרת כלים בניהול פרויקט. • תירגול מעשי של כלים בניהול פרויקטים.
מטרות הקורס:• לימוד תיאוריות ומודלים מתחום פיתוח הקריירה • הקניית מיומנויות ממוקדות בהנחיית קבוצות לפיתוח ולשינוי הקריירה • התנסות פעילה בהנחיית קבוצות לפיתוח הקריירה
מטרות הקורס:• הקניית מיומנויות הנחיה • פיתוח מודעות אישית ומקצועית לתהליכים קבוצתיים • פיתוח סגנון הנחיה אישי • הקניית רקע תיאורטי לגבי הנחיית קבוצות • התנסות בהנחיית קבוצה ב"תנאי מעבדה" ובשטח, וקבלת משוב
קורס פיתוח מיומנויות ניהול - למועמדים לתפקידי ניהול
בקורס השקעות נדל"ן יילמדו הנושאים הבאים: מושגי יסוד במימון והשקעות, בחינת כדאיות ההשקעה מושגי יסוד במקרקעין, הערכת שווי, מחיר הנכס לעומת שווי הנכס מיסוי נדל"ן, מיסוי השקעות איתור ההשקעה המיטבית ועיתויה, תנודות בשוק הנדל"ן ליווי משפטי של תהליך הרכישה, כשלים אופייניים בתהליך הרכישה ליווי ...
מטרות הקורס · הקניית מושגים, גישות וטכניקות בניהול המותאמים לסביבה התחרותית ורבת האתגרים שבה פועלים ארגונים כיום · הקניית מיומנויות ניהול לשיפור התפקוד האישי בניהול אנשים, בקבלת החלטות וביישומן תוך חתירה למצוינות והעצמה אישית
נושאי הלימוד העיקריים: · הדירקטוריון והמערך הניהולי /· סוגי התאגדויות בישראל ושינויים מבניים/ · חברות עירוניות וחברות ממשלתיות · שוק ההון בישראל — אפיקי השקעה ותשואות / · פעילות הגופים המוסדיים במשק: קרנות נאמנות, קופות גמל · ניתוח דו"חות כספיים והערכת שווי · יחסי עבודה ותגמול בכירים
הקורס נועד למנחי קבוצות המעוניינים להעמיק ידע בתחום התמחותם, לשפר מיומנויות, לבסס את ניתוח התהליכים בקבוצות אותם הם מנחים ולהרחיב את ההתנסות על-ידי חשיפה לכלים ייחודיים. נושאי לימוד מיומנויות הנחיה ממוקדות; כלים אלטרנטיביים; מודל ייחודי של תקשורת בין-אישית; דילמות נבחרות בהנחיית קבוצות; קשיים ...
נושאי הלימוד המרכזיים• כלי חשיבה — מפות סמנטיות, כלים ושיטות לחשיבה ולקבלת החלטות בתנאי אי־ודאות, תיעדוף מידע • מידענות — מידע אקדמי, מידע עסקי, טכנולוגי, ממשלתי, מידע חזותי ויישום web 2.0 והווב הסמנטי • מודיעין עסקי תחרותי — כלי לניתוח מידע, גיבוש תמונת מודיעין ומתודולוגיה ליצירת הערכות ...