ביז-טק Biz-Tec - שיווק עסקים, כנסים והדרכות
 מגזין דיגיטלי - פורטל ספקים B2B - מועדון עסקים VIP 
קורסי רכש וניהול ספקים

נושאים עיקריים: בקורס ניהול חוזים והתקשרויות נלמד: פיתוח אפקטיבי של חוזה דיני חוזים פרשנות חוזים השוואת הצעות ספקים מסמכי חוזה דיני מכרזים ניהול שינויים בחוזה חוזה ככלי ניהולי מו"מ מימון ותמחור הגשת עבודה בצוות ליישום החומר
.איתור ספקים וניהולם איתור, בחירה, ניהול התקשרות, מדידה והערכת ביצועים
מטרות הסדנה להקנות ידע שיאפשר קישור בין הפן הפורמלי-חוזי לבין הפן הביצועי-תפעולי-ניהולי בארגון.קהל היעד מנהלים בדרגי ביניים ומעלה, בין היותם ספקים או משווקים ובין היותם רוכשים או צרכנים
• מדיניות החלפת ציוד וחידוש השקעות- היבטים מימוניים • "מחיר ההון של הפירמה" – היבטים מימוניים • "צורכי ההון החוזר" של הפירמה • קבלת החלטות: לייצר או לקנות • שיקולי המחיר והערכות המחיר בעת ביצוע הרכש • תכנון הרכש ותקצובו • שיטות רכש מיוחדות
למה חשוב לערוך הסכם? (1) ההיבט הראייתי: אם סיכמנו משהו אך לא כתבנו אותו ולא חתמנו עליו - עלול, ביום מן הימים, לקום אחד מהצדדים ולומר - לא זה מה שסיכמנו. כדי למנוע מצב זה מומלץ לערוך הסכם מפורט בכתב.למה חשוב לערוך הסכם? (2) •ההיבט המהותי: מערכת יחסים עיסקית בין צדדים לא נמצאת בוואקום משפטי. ...
נושאי הסדנא • מאפייני הרכש והשפעתויו על הקניין • מימדי ניהול ספקים • דירוג ספקים • 5 מעגלי הרכישה • בניית תיק ספק ועדכונו השוטף • הכתבת הסכמי מסגרת כובלים • ספק כמנוף שיווקי לפירמה • הפיכת הספק למרכז רווח • ספק כשפן נסיון • בדיקות שביעות רצון מול הטלת קנסות • ג`סטות ככלי ...
נושאי הקורס: גישות מתקדמות בניהול הרכש המודרני, היבטים אסטרטגיים בניהול הרכש, מדדים להערכת ביצועי הרכש, ייעוץ להנהלה על עלויות של חומר ושל עבודה וייעוץ לגורמים ההנדסיים בשלב בחירת הטכנולוגיה וחומרי הגלם, איתור מקורות אספקה ובחינת התאמתם לדרישות הארגון, התקשרות בחוזים ובהסכמי מחיר אסטרטגיים, ...
נושאי הקורס: . אתרי מידע לתחומי רכש באינטרנט . מידע לרכש מוסדי . תהליך נכון של הגשת הצעות רכש . מידע על הגורמים השונים הפועלים בתחום הרכש הארגוני
1. הקניית ידע בסיסי בחשבונאות פיננסית בהיבט של קריאת דוחות כספיים וניתוחם, תוך התייחסות לחידושי החשבונאות האחרונים והשפעתם על מנתחי הדוחות הכספיים. 2. מתן יכולת לקריאה מהירה והבנה של הדוחות הכספיים. 3. מתן יכולת לקריאה " בין השורות" ולזיהוי חריגים. 4. זיהוי רמת הסיכון של הספק ורווחיותו.
נושאים1. מערכת הדוחות הכספיים- "קריאה וניתוח בין השורות"2. ניתוח רמת הסיכון של הספק– א.מנוף פיננסי. ב. יחס כיסוי הריבית.3 . מדד ה-EBITDA ככלי למדידת ביצועים תפעולים א. הגדרה. ב. חישוב המדד. ג. אבחנה בין ענפים שונים.4. ניתוח רמת הרווחיות: א. פורמט דוח רווח והפסד. ב. ניתוח ...
נושאי ההשתלמות :מדיניות המחרה שיווקית ומקומה באסטרטגיה השיווקית של החברה גורמי השפעה קריטיים פנימיים וחיצוניים על קביעת המחיר השיווקי מקומו של הניתוח הכלכלי והערכת העלויות מול התפיסה השיווקית מודיעין ומידע שיווקי-תחרותי לניהול סיכוני המחרה שיווקית סוגי המחרה שיווקיים, תרגול וניתוח ארועים ...