ביז-טק Biz-Tec - שיווק עסקים, כנסים והדרכות
 מגזין דיגיטלי - פורטל ספקים B2B - מועדון עסקים VIP 
קורסי סחר חוץ - יבוא יצוא

התוכנית: מפגש 1 טיפים חשובים – לפני המשלוחים, הסכמי סחר, תעודות וסוגי משלוח מפגש 2 שיווק בין-לאומי נכון - מהרגע הראשון בחינת מוכנות ליצוא, איסוף מידע ומעבר לתוכנית שיווק מפגש 3 שיווק בין-לאומי נכון - מהרגע הראשון בחירת שווקים, בניית ערוצי הפצה מפגש 4 להגיע לעולם ומלואו שיווק באינטרנט ...
מה בקורס? * תכנון אסטרטגי של החדירה לשוק הסיני * הדרכים לבניית יחסים עסקיים עם הצד הסיני * אסטרטגיות ושיטות בהן ניתן להשתמש על מנת למכור מוצרים / שירותים בשוק הסיני * כיצד לאתר ספק / שותף סיני ולפתח איתו יחסי שיתוף פעולה פוריים * הדרכים להתגבר על הבדלי התרבויות על מנת להבטיח הצלחה עסקית * ...
בתכנית הלימודים: מבוא לסחר בין לאומי, מונחי סחר בין לאומיים- מונחי הסחר – INCOTERMS 2000 הסכמי סחר ותעודות מקור הובלה אווירית, הובלה ימית, שטר מטען אווירי וימי דוקומנטציה ליצוא/יבוא הכרת מערכת היצוא/יבוא תפקיד עמיל המכס ושחרור סחורות ביצוא ויבוא תחשיבי מכס ומיסי יבוא שיטות תשלום בין ...
בתכנית: * מערכת היחסים בין יבואן (קונה) לבין יצואן (מוכר) – עשה ואל תעשה * תנאי רכש בין לאומיים: אחריות ותשלום של המוכר ושל הקונה , Incoterms 2010 * הכרת תהליכי ומערכת המכס * מסמכים בתהליך היבוא * תהליך שרשרת האספקה ביבוא טובין – הכרת הגופים המשתתפים בתהליך * תהליך שחרור הסחורות מפיקוח ...
במה תעסוק הסדנא ? הסברים על מסמכי ההובלה ושטרי המטען השונים דרך חישוב עלויות ההובלה הימית והאווירית וההוצאות הנוספות הנלוות אליהן כיצד לקרוא ולהבין חשבוניות של נותני שירותים לוגיסטיים יבוצע תרגול הלכה למעשה של חישובי ההובלה האווירית והימית יוצגו מונחי הסחר INCOTERMS וזאת בליווי הסברים, ...
קורסי יצוא יבוא וסחר בין לאומי, אשראי דוקומנטרי, חיסכון בעלויות תובלה, כלים חדשניים לשיווק בינלאומי
בתכנית הלימודים: · מונחי הסחר ובסיסי המכר – INCOTERMS · שיטות תשלום בסחר הבין-לאומי · הסכמי הסחר עליהן חתומה מדינת ישראל · מיסים ותעריף המכס · הובלה ימית ואוירית · ניהול ספקים ושרשרות אספקה · אנגלית עסקית · חיפוש מידע באינטרנט · עקרונות לשיווק בין-לאומי · תהליך היבוא וחישוב עלויות · ...
בתוכנית : תקינה ורגולציה באירופה - CE Mark אודות ה- CE Mark בחינת המוצר והגדרתו לפי הדירקטיבות סקירת התקנים הרלבנטים החלים על המוצר בדיקות התאמה לדרישות הדירקטיבות בחינת ניהול סיכונים (Risk Management) היבטים טכניים וחוקיים של הצהרת היצרן להתאמה הכנת תיעוד טכני (תיק מוצר) תקינה ...
על פי הסכמי הסחר, טובין המיובאים ממדינות עמן יש לישראל הסכמי סחר או המיוצאים אליהן זכאים להעדפת מכס וזאת בתנאי שהטובין עומדים בכללי מקור ומלווים במסמך העדפה. על פי הסכמי הסחר של ישראל עם מדינות השוק המשותף, אפט"א ותורכיה ניתן להחליף את תעודת התנועה בהצהרת יצואן. הנהלת מינהל המכס הגדירה, על בסיס ...
קורסי סחר חוץ - מכון היצוא
במה תעסוק הסדנא ? * הסברים על מסמכי ההובלה ושטרי המטען השונים * דרך חישוב עלויות ההובלה הימית והאווירית וההוצאות הנוספות הנלוות אליהן * כיצד לקרוא ולהבין חשבוניות של נותני שירותים לוגיסטיים * יבוצע תרגול הלכה למעשה של חישובי ההובלה האווירית והימית * יוצגו מונחי הסחר INCOTERMS וזאת בליווי ...
נושאי הלימוד : הערכת טובין לצורכי תשלום מסי יבוא. פקודת המכס – סעיפים חשובים. ההיבטים המשפטיים והמכסים של תצהיר היבואן. מס קניה בייצור המקומי וביבוא, תעודת עוסק רשום המזכה בפטור ממס קניה. חוק מסים עקיפים – ויתור על מס יבוא ששולם בחסר. פטור מותנה ממסי יבוא, השבת מסי יבוא ליצואנים וליבואנים. ...
נושאי לימוד עיקריים: השחקנים בסחר הבינ“ל- מבוא לסחר בינ“ל תהליך היבוא למדינת ישראל שחרור ממכס כולל אגרות והיטלים + סיווג המוצר מסמכים בסחר בינ“ל ואשראים דוקומנטריים אספקטים משפטיים וחוזיים הסכמי סוכנות והפצה יבוא אישי מודולים לכתיבת מכתבים עסקיים איתור ספקים ושיטות תשלום באינטרנט כגון: Ebay ...