ביז-טק Biz-Tec - שיווק עסקים, כנסים והדרכות
 מגזין דיגיטלי - פורטל ספקים B2B - מועדון עסקים VIP 
קורסי ניהול פיננסי ודוחות כספיים

קורס דו"חות כספיים, הערכות שווי וניהול סיכונים פיננסים למנהלים מקנה מיומנויות לקריאה וניתוח של דו"חות כספיים, שיפור הבנת השלכות של החלטות פיננסיות, שימוש בדו"חות כספיים כבסיס לקבלת החלטות ולניהול סיכונים מושכלים ועוד, תוך שימוש בנתוני אמת מחברות ישראליות ואמריקאיות.
שוק המיזוגים והרכישות העולמי הוא שוק רותח והוא מתחמם מיום ליום. השוק כולל הן רכישות על ידי חברות ענק והן התמזגות של חברות בינוניות לשם הגברת אפקטיביות של גיוסים והנפקות. אולם לא כל מיזוג מתוכנן יוצא אל הפועל והיקף ביטולי העסקאות עומד על כ-300 מיליארד דולר מתחילת 2015, שלא לדבר על היקף העסקאות שאינן ...
נושאי הקורס: חשבונאי : § חידושים במסגרת המיסוי ישיר § חידושים במסגרת המיסוי עקיף § תמחיר ככלי עזר ניהולי § תמחיר עסקי מתקדם § הערכות שווי § יתוח דו"חות כספיים § התקציב העסקי תכנון וביצוע שוק ההון : § מבנה שוק ההון § שחקנים בשוק ההון ושיטות מסחר § אג"ח – כללי
נושאי הקורס: דוחות חשבונאים תמחיר שוק ההון ניהול המימון כלכלת ישראל ניהול סיכונים תכנית עסקית
נושאי הקורס: מבוא - מבנה שוק ההון ושחקנים מרכזיים נקאות להשקעות הערכות שווי ניתוח תמחור הנפקות דרוגי אג"ח לקראת הנפקה בנקאות להשקעה בארה"ב גיוסי הון בלונדון גיוסי הון מהמדען הראשי וחוק המו"פ קרנות גידור פקטורינג היבטי מיסוי בהנפקות אשראי עסקי מימון חב' נדל"ן באמצעות המערכת הבנקאית ...
נושאי הקורס:תיאוריות ומודלים מובילים בתחום תהליכי קבלת החלטות. קשיים ומורכבויות בניהול תהליכי החלטה באשראי. הטיות בתהליכי החלטה והשפעתם על התוצאות הפיננסיות. סיכויים וסיכונים וכלים לניהולם. שיטות להתמודדות עם מידע ועיבודו. מרכיבי תכנון, ביצוע, ניתוח ובקרה והשלכותיהם על שיפור הביצועיםבניהול ...
נושאי הקורס:מבוא - הדינים המסדירים את פעולת קופות הגמל - פקודת מס הכנסה והתקנות שמכוחה וחוק החברות. חידושי פסיקה בדיני קופות הגמל: בג''צ קופות הגמל, פסיקת בתי המשפט המחוזיים, בתי משפט השלום ובתי הדין לעבודה. חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (וקופות גמל), התשס''ה - 2005. משולש היחסים שבין ...
נושאי הקורס: אסטרטגיה עסקית – מבט קדימה ופיתוח עסקי. בניית תחזית עסקית של הכנסות והוצאות. בנית תקציב שנתי: קניות, השקעות, פיתוח, פרסום. אסטרטגיה שיווקית וכלי שיווק אפקטיביים. מדידת הצלחות ועמידה ביעדים. יישום בפועל של אסטרטגיה.
נושאי הקורס:תקשורת בין – אישית וניהול משא ומתן מול הבנקאי שלך. ריבית מועדפות ועמלות מופחתות. תזרים מזומנים ונוהלי עבודה נכונים מול הבנק. טיפים לבעלי עסקים. קריטריונים לבחירת סניף בנק, ומנוף לגיוס כספים.
קורס ליסינג, קורס גביה , קורס הישרדות עסקית, קורס דוחות כספיים, קורס עמידה מול בנקים, קורס מס , קורס הכנה לשנת המס, החזרי מס חשכירים, בניית תקציב עסקי, בניית תוכנית עבודה, קורס חידושים בתחום הפנסיה והגמל, יחסי עובד ומעביד , קורס הקמת עסק חדש. לחץ לפרטים ולמידע נוסף>
בתוכניתעקרונות החשבונאותמאזן ודוחות רווח והפסדתזרים מזומניםניהול מיסיםניהול סיכוניםמדדי הישרדות עסקיתהערכות שווי
בתוכניתכלכלה עולמית וכלכלת ישראלחשבונאות פיננסית וניתוח דוחותISOX ו-IFRSתקציב תמחיר ובקרהמימון וניתוח כדאיות השקעותהערכת שווי חברותחוק ני"ע והנפקה לציבורמושגי יסוד בשוק ההון למנהליםניהול סיכונים פיננסיםבניית תוכנית עסקית בהיבטים פיננסים
נושאים עיקריים:· מטרות הדיווח החשבונאי וכללי חשבונאות מקובלים (GAAP) · מבנה הדוחות הכספיים ומאפייני הדיווח הכספי · הפרשות חשבונאיות וניהול רווחים · התחייבויות לזמן ארוך ומימון חוץ מאזני · ניתוח יחסים פיננסיים: מדדי רווחיות, נזילות ויעילות תפעולית · ניתוח דוחות כספיים לצורך הערכת חברות · ...
נושאי לימוד עיקריים: ניהול חשבות בארגונים מבוא ומטרות הקורס תפקידי החשב - דווחים פיננסיים דווחים להנהלה, לדירקטוריון, לבעלי מניות. עקרונות בקרה פנימית בחברות כלים חדשניים לבקרת יישום מטרות הארגון ואסטרטגיה –BALANCED SCORECARD חדשנות בדווח כספי תפקידי החשב חידושים בחשבונאות פיננסית בישראל – ...
שלושה מפגשים המקנים ידע פרקטי בהבנת שיטות הבקרה המעקב, וקבלת החלטות, ללא רקע חשבונאי· ניתוח דוחות כספיים · תזרים מזומנים · אתה והבנקיםהסביבה העסקית של היום מחייבת כל מנהל עסקי, גם באם אינו בעל רקע חשבונאי ממשי, לשלוט היטב ברזי הניהול הפיננסי.הסדנא תקנה כלים ניהוליים מעשיים להבנה ...
בין הנושאים שיידונו בקורס:העקרונות המנחים של החשבונאות החדשה; תכנונים חשבונאיים ושיפור העמדה הדיווחית; הקשר בין החשבונאות לשוק ההון; כישלונות ביישום חשבונאי בנושאים רגישים; גישות לאכיפת IFRS; סימני אזהרה למניפולציות חשבונאיות ; הקשר שבין הדוחות הכספיים לבין הדיווחים המוגשים להנהלה; ...
בתוכנית :- מבוא-החשבונאות ומיקומה הנוכחי בחיי העסקים-פערי הציפיות- חידושי החשבונאות האחרונים-התארגנות ל 1/2008 עיקריIFRS-International Finance Reporting Standards- מערכת הדוחות הכספיים-קריאה וניתוח בין השורות (חוות דעת המבקר,מאזן,דו"ח רווח והפסד,דו"ח תזרים מזומנים,דו"ח על השינויים ...
בתוכנית: הקורס יסקור את שלושת המימדים החיוניים להצלחת מיזוגים ורכישות: המימד המשפטי, המימד המימוני-כלכלי והמימד הארגוני.
בתוכנית :- כלים לניהול כסף - פסיכולוגיה וצרכנות - ילדים וכסף - כיצד לחסוך בביטוח - כללים ללקיחת אשראי נבון - מחשבונים באינטרנט לשימוש כלכלת המשפחה - להבין את תלוש השכר - מה עומד מאחורי האותיות הקטנות - לקחת משכנתא בחוכמה ולחסוך כסף רב - כלים לתכנון העשור הבא שלך , ועתידך הכלכלי - למי ...
מטרות הפעילות: הקניית ידע רלוונטי לעולם התוכן של מנהל כספים ראשי בארגונים. הכשרת מנהלי כספים ראשיים בארגונים בפרקטיקה הנדרשת במסגרת תפקידם. הבנה לעומק של השילוב בין התיאוריה - הידע האקדמי לבין הפרקטיקה בתפקיד מנהל כספים ראשי
:נושאים שידונו בקורסהעקרונות המנחים של החשבונאות החדשה תכנונים חשבונאיים ושיפור העמדה הדיווחית הקשר בין החשבונאות לשוק ההון כישלונות ביישום חשבונאי בנושאים רגישים יישום ה- IFRS בפועל: כשלים ואכיפה סימני אזהרה למניפולציות חשבונאיות החשבונאות כחלק מהמערכת הניהולית והפיקוחית ניתוח מספר ...
נושאי לימוד מרכזיים: תחום מדעי החיים: מושגי יסוד: מבנה התא ופעולתו, כימיה מול ביולוגיה, המערכת החיסונית ופעולתה אונקולוגיה, קרדיולוגיה, מחלות מטבוליות, CNS תהליך פיתוח תרופה תהליך פיתוח מוצר - מכשור רפואי ודיאגנוסטיקה פטנטים - בתחום הפארמה ובתחום המכשור הרפואי רגולציה, אישורי ה- FDA, EMEA, ...