ביז-טק Biz-Tec - שיווק עסקים, כנסים והדרכות
 מגזין דיגיטלי - פורטל ספקים B2B - מועדון עסקים VIP 
קורסי דירקטורים

פורום מנכ"לים 2020 - המועדון הכלכלי של הבינתחומי
הפורום יטלטל את כל התפיסות שהיו לכם עד היום על ארגונים. בסופו תקבלו זווית הסתכלות חדשה לגמרי על המציאות שתאפשר לכם להוביל שינויים תפיסתיים שכל ארגון חייב לעבור היום. תפגשו אנשים בעלי קול ייחודי שמעולם לא שמעתם עליהם, קהילות מרתקות שהיו בעבר שוליים והיום במרכז, תבחנו את השתנות השפה, תעבדו בקבוצות, ...
להיות דירקטור ונושא משרה בכיר זה כבר לא תפקיד הכולל בחובו כיבודים בלבד. בשנים האחרונות חלה החמרה מצד בתי המשפט והרשויות ביחס לאחריות דירקטורים. הן המחוקק והן בתי המשפט אינם מסכימים עוד לגישה פסיבית. הם נדרשים לידע רחב ולהבנה מעמיקה בעולם העסקים, החשבונאות, הכלכלה, המשפט ושוק ההון.
הכשרת מנהלים ולימודי חוץ במרכז הבינתחומי הרצליה מזמינה 30 מנכ"לים ויו"רים למפגשי שולחן עגול אישיים עם מקבלי ההחלטות המובילים בישראל ובעולם לדיון ב-8 אתגרים לאומיים
אנו נמצאים בעידן מתעצם וגובר של ממשל תאגידי ומציאות עסקית תובענית ומורכבת בה הדירקטור נדרש להתמקצעות, אי תלות ופיתוח מיומנות חשבונאית ופיננסית על מנת להישאר רלוונטי, להיות מעורב בהחלטות באופן עצמאי ולמלא תפקידו נאמנה. בנוסף, השיח הציבורי הנרחב סביב המתרחש במישור יחסי בעלי השליטה בחברה, אל מול בעלי ...
להיות דירקטור ונושא משרה בכיר זה כבר לא תפקיד הכולל בחובו כיבודים בלבד. בשנים האחרונות חלה החמרה מצד בתי המשפט והרשויות ביחס לאחריות דירקטורים. הן המחוקק והן בתי המשפט אינם מסכימים עוד לגישה פסיבית. הם נדרשים לידע רחב ולהבנה מעמיקה בעולם העסקים, החשבונאות, הכלכלה, המשפט ושוק ההון.
אנו נמצאים בעידן מתעצם וגובר של ממשל תאגידי ומציאות עסקית תובענית ומורכבת בה הדירקטור נדרש להתמקצעות, אי תלות ופיתוח מיומנות חשבונאית ופיננסית על מנת להישאר רלוונטי, להיות מעורב בהחלטות באופן עצמאי ולמלא תפקידו נאמנה. השיח הציבורי הנרחב סביב המתרחש במישור יחסי בעלי השליטה בחברה, אל מול בעלי מניות ...
נושאי הלימודהדירקטור והמערך הניהולי הדירקטוריון ומאפייניו ניהול ישיבות הדירקטוריון סוגי התאגדויות בישראל ושינויים מבניים שוק ההון בישראל - אפיקי השקעה ותשואות קריאה וניתוח דוחו"ת כספיים והערכת שווי חברה מעילות והונאות בארגון - בקרה וביקורת ניהול סיכונים מנקודת ראותו של הדירקטור ...
הנושאים שיידויינו בקורס: היבטים משפטיים תפקיד הדירקטור בחברות ציבוריות גדולות וקטנות חוק החברות תיקון מספר 16 לחוק החברות חובת האמונים וחובת הזהירות המוטלת על דירקטור וסייגים חלקות הסמכויות בין הדירקטור לבין הנהלת החברה חובות החברה ונושאי המשרה שלה כלפי קהילות שאינן בעלי מניות היבטים ...
נושאים עיקריים תפקידי הדירקטור וסמכויותיו. משולש הכוחות בחברה: הדירקטוריון, ההנהלה ובעלי המניות. נושאי המשרה בחברה – כשירות, מינוי, התפטרות ופיטורין. מסמכי היסוד – סוגי חברות. חובת האמונים וחובת הזהירות של נושא המשרה. האחריות האזרחית והפלילית של הדירקטור. הדירקטור החיצוני והדירקטור מקרב ...
בתוכנית # תפקידי הדירקטור וסמכויותיו. # משולש הכוחות בחברה: הדירקטוריון, ההנהלה ובעלי המניות. # נושאי המשרה בחברה – כשירות, מינוי, התפטרות ופיטורין. # מסמכי היסוד – סוגי חברות. # חובת האמונים וחובת הזהירות של נושא המשרה. # האחריות האזרחית והפלילית של הדירקטור. # הדירקטור החיצוני והדירקטור ...
נושאי לימוד מרכזיים: מהפך הדירקטוריון ותפקודו אילוצי הדירקטוריון המודרני משולש הכוחות בחברה: בעלי מניות דירקטוריון, מנכ"ל חובות וזכויות הדירקטור אחריות נושאי משרה: זהירות ומיומנות חובת אמונים תגמול נושאי משרה עבודת הדירקטוריון, אתגרים דילמות ופתרונות דרכי הגנה: פטור, אימוץ קוד אתי, שיפוי ...
נושאים עיקריים: תפקידי הדירקטור וסמכויותיו. משולש הכוחות בחברה: הדירקטוריון, ההנהלה ובעלי המניות. נושאי המשרה בחברה – כשירות, מינוי, התפטרות ופיטורין. מסמכי היסוד – סוגי חברות. חובת האמונים וחובת הזהירות של נושא המשרה. האחריות האזרחית והפלילית של הדירקטור. הדירקטור החיצוני והדירקטור ...
נושאי הלימוד העיקריים: · הדירקטוריון והמערך הניהולי /· סוגי התאגדויות בישראל ושינויים מבניים/ · חברות עירוניות וחברות ממשלתיות · שוק ההון בישראל — אפיקי השקעה ותשואות / · פעילות הגופים המוסדיים במשק: קרנות נאמנות, קופות גמל · ניתוח דו"חות כספיים והערכת שווי · יחסי עבודה ותגמול בכירים