ביז-טק Biz-Tec - שיווק עסקים, כנסים והדרכות
 מגזין דיגיטלי - פורטל ספקים B2B - מועדון עסקים VIP 
קורסים דיני עבודה

נושאי לימוד מרכזיים: מבוא לדיני עבודה – עקרונות יסוד ותמורות המרכיב ההסכמי של חוזה העבודה – הדגמה: אופציות לעובדים המרכיב הציבורי של חוזה העבודה – חקיקת המגן, תום לב ותקנת הציבור; זכות העובדים לפרטיות במקום העבודה; דיני פיטורין; חופש העיסוק; חקיקת שכר המרכיב הקיבוצי של קשר העבודה: הסכם הקיבוצי ...
מידי יום נפסקים בבתי הדין לעבודה פסקי דין רבים המשנים את פני הנוף המשפטי. במהלך השנים חלו תמורות בתחום עם הוצאתן של חקיקות והנחיות חדשות בנושאים כגון העסקת עובדים, פנסיה ועוד. מציאות זו , על רקע המצב בשוק העבודה, בו הרעת תנאים של עובדים מועסקים ופיטוריהם של אחרים, יצרה , דילמות משפטיות שהן ...
מטרות הקורס : הקניית ידע מעשי וכלים לשימוש יומיומי בתחום משפט העבודה האינדיווידואלי והקיבוצי, תוך בחינת החקיקה והפסיקה העדכניים בתחום דיני העבודה.
חידושים בדיני עבודה הנושאים :דיני עבודה - דיני עבודה במשפט הישראלי כחוקי מגן - בתי הדין לעבודה - דרכי פעולה - חידושי פסיקה בהסכמים קיבוציים צורות העסקת עובדים - קביעת קיום יחסי עובד מעביד - "סטטוס" העובד - עובדים קבועים, זמניים, חוזה עבודה "אישי" - ,outsourcing העסקה באמצעות קבלני ...
ימי עיון והרצאות :סיום יחסי עובד/מעביד. יום עיון של כחמש שעות, בנושאים: זכאות לפיצויי פיטורין, התפטרות המזכה בפיצויי פיטורים, רכיבי שכר לחישוב פיצויי פיטורים , חישוב פיצויי פיטורין, צבירת ותק לפיצויים בתקופות היעדרות, מועד תשלום פיצויי פיטורים, הגבלות על פיטורין, הודעה מוקדמת, חובת שימוע ...
נושאי הלימוד דיני עבודה ומקורות משפטיים בדיני עבודה סכסוכי עבודה קיבוציים, שביתה והשבתה ביטוח מנהלים, קופת גמל השפעתן של חוקי היסוד על דיני עבודה, שעות עבודה ומנוחה, חופשה שנתית, דמי מחלה הסדרי העסקת עובדים בשירות הציבורי סוגיות שכר נבחרות הגנת השכר, עבודת נשים שכר מינימום אפליה בעבודה - ...
הקניית ידע מעשי וכלים לשימוש יומיומי בתחום משפט העבודה האינדיווידואלי והקיבוצי, תוך בחינת החקיקה והפסיקה העדכניים בתחום דיני העבודה.