ביז-טק Biz-Tec - שיווק עסקים, כנסים והדרכות
 מגזין דיגיטלי - פורטל ספקים B2B - מועדון עסקים VIP 
קרקעות בקומבינציה

לחברה בעלת מגרש של כ. 17 דונם במרכז הארץ דרוש יזם/ משקיע.
מספר הקומות בבניין 25 קומות מעל המסחר . קומבינציה : מגורים תעסוקה ומסחר
גודל המגרש 32 דונם שטחי הבנייה המרבים למסחר ותעסוקה 33.800 מ"ר
שטח מגרש 708 מ"רניתן לבנות בניין 6 קומות +100 מ"ר תוספת על הגגסה"כ שטח עיקרי לבניה-1.600 מ"רצפיפות -16 יחידותמקומה רביעית רואים את הים
ברחוב חטיבת כרמלי ליד הטכניון קו בניין 762 מ"ר שטח 1.000 מ"ר היתר בניה עוד שלושה חודשים,עבר אישור ראש העיר 12 יחידות של 67 מר +3 יחידות של 67 מר+30 מ"ר קומה שנייה מתוך הדירה סה"כ 15 יחידות
ניתן לבנות 66 יחידות של 120 מ"ר כל יחידהבעלי המגרש מבקשים עיסקת קומבינציה של 25%ניתן לנהל משא ומתן בנוגע לקומבינציה
הקרקע על מגרש של 3 דונם. ניתן לבנות 66 יחידות של 120 מ"ר כל יחידה. בעלי המגרש מבקשים עיסקת קומבינציה של 25% ניתן לנהל משא ומתן בנוגע לקומבינציה