ביז-טק Biz-Tec - שיווק עסקים, כנסים והדרכות
 מגזין דיגיטלי - פורטל ספקים B2B - מועדון עסקים VIP 
תמ"א 38 פרוייקטים

ייעוץ בנושאי תמא 38 . מומחיות ביזום וקידום פרויקטים של תמ"א 38 ובהשגת הסכמות בין בעלי הדירות. ניסיון של שנים רבות בקידום פרויקטים מגוונים בבתים משותפים.
שטח המגרש: כ- 565 מ"ר לאחר הפקעה לטובת הרחבת הדרך – כ-.514מ"ר  קיים בניין קטן חד קומתי של כ-145 מ"ר  קיים היתר בניה מ 1957  בסביבת המגרש קיימים בניינים בבניה רוויה
1 - קיימת הפקעה לרחוב השר משה 2.- שנת ההיתר 1971, המבנה הקיים כולל 2 דירות בקומה,3 קומות על עמודים. סה"כ 6 דירות . 3.- יש לאמת מול נסח טאבו-שטח כל דירה לפי ההיתר כ 80 מ"ר ברוטו (כולל מרפסות) 4.- סה"כ שטח מגרש לאחר הפקעה- 502 מ"ר.
מגרש למגורים בכרמל המערבי  על המגרש קיים מבנה אחד  שטח המגרש: כ- 590 מ"ר (גיאומטריה מלבנית כ-28*21 מ')  שטח הגג: כ-170 מ"ר, כולל מרפסות סגורות5  סה"כ בנוי כ- 510 מ"ר  קומות: 3 קומות מגורים ב
תיאור כללי- מצב קיים  שטח המגרש: כ- 2559 מ"ר  שני בניינים זהים ללא קיר משותף עם חניה בשטח המגרש  שטח הגג של כל בנין : כ-246 מ"ר  סה"כ שטח בנוי לכל בנין: כ- .740מ"ר (ללא מרתף)
תיאור כללי- מצב קיים:  שטח המגרש: כ- 500 מ"ר בגיאומטריה מלבנית 25מ' *21 מ' קיימת הפקעה לטובת הרחבת הדרך ולכן שטח המגרש לחישוב זכויות לאחר הפקעה הינו כ-440 מ"ר  שטח הגג: כ-140מ"ר  סה"כ שטח בנוי: כ- 140מ"ר, מבנה חד קומתי0
בדיקת התכנות לתמ"א 38 ובדיקת זכויות בניהתיאור כללי- מצב קיים:  שכונת כרמליה  שטח המגרש: כ- 1031 מ"ר בגיאומטריה טרפזית0  שטח הגג: כ-190מ"ר  סה"כ שטח בנוי: כ- 450 מ"ר0  קווי בניין קיים: צדי: .4 מ' ו-5 מ' קדמי: כ- 5.0 מ' אחורי: 4 מ'
ציר ראשי המשלב מגורים ומסחר בקומת העמודים  על המגרש בנויות שתי יח"ד עם קיר משותף  שטח המגרש כ-580 מ"ר מגרש בגיאומטריה מלבנית 39.5* 14.5 מ' מחצית משטח זה כ-290.. מ"ר שייכים לכל יח"ד (בהערכה)
שטח לקומה חדשה מתקבל :533 מ"ר. ניתן יהיה לקבל עוד 10 דירות של ממוצע 231 מ"ר כולל מרפסת. (2 קומות של 4 דירות ו 2 דירות גג-לפי התב"ע 2213 – 50%)
דף פרוט זכויות בחלקה 197גוש 6157, בן גוריון 233 רמת-גן. המידע הכלול בדף זה הינו ראשוני ונובע ממאגר המידע העירוני הפתוח לציבור ומברור בע"פ במחלקת הנדסה של עיריית רמת-גן. רק בדף מידע רשמי מעיריית רמת גן על סמך מדידה טופוגרפית של מודד רשוי ניתן יהיה לקבל זכויות אמת בחלקה. המידע להלן ניתן כשירות ...
המידע הכלול בדף זה הינו ראשוני ונובע ממאגר המידע העירוני וסריקת תיק בנין של היתר קיים. רק בדף מידע רשמי מעיריית ר"ג על סמך מדידה טופוגרפית של מודד רשוי ניתן יהיה לקבל זכויות אמת בחלקה. המידע להלן ניתן כשירות בלבד וללא אחריות מקצועית.
• שנת הוצאת ההיתר: ככל הנראה לפני 1980 • קיים היתר בתיק הבניין: יש להזמין תיק בנין (תיק הבניין לא סרוק באתר העיריה). • תוכנית תמ"א 38/2 38/1 או 38/3 חלות באזור
נתונים ראשוניים:  על מגרש זה ישנם שני בניינים- פלוגות 9 ו-9א  בבניין 9א - יח"ד אחת  שטח המגרש כ-.504 מ"ר מגרש בגיאומטריה ריבועית 21.*24 מ' מחצית משטח זה כ-252 מ"ר שייכים לפלוגות 9א'  ככל הנראה אין חלוקת משנה למגרש זה ולכן, מבחינת הזכויות יש לבחון את כלל הזכויות למגרש, מתוך הנחה שמחצית ...
מגרש למגורים  נמצא על ציר משני שיוצא משדרות מוריה, ברכס הכרמל, רחוב שקט למגורים  המגרש הינו מדרוני, חלקו הגבוה קרוב לרח' קרית ספר והוא משופע לכיוון חלקו האחורי של המגרש  על המגרש קיים מבנה אחד2  שטח המגרש: כ- 1290 מ"ר )גאומטריותיה מלבנית, צר וארוך(  שטח הגג: כ- 200מ"ר
המידע הכלול בדף זה הינו ראשוני ונובע ממאגר המידע העירוני הפתוח לציבור ומברור בע"פ במחלקת הנדסה של עיריית רמת-גן. רק בדף מידע רשמי מעיריית רמת גן על סמך מדידה טופוגרפית של מודד רשוי ניתן יהיה לקבל זכויות אמת בחלקה. המידע להלן ניתן כשירות בלבד וללא אחריות מקצועית. יש לאמת כמות וגודל יח"ד מול נסח ...
שטח גג הבניין: כ- 385 מ"ר  קרקע (עמודים )4+ . קומות  כל קומה כ- 385 מ"ר2 16יח"ד (.4 בכל קומה)
זכויות בניה: שטח לקומה קיים- 2 דירות של כ 108 מ"ר כ"א בממוצע ודירה אחורית של 94 מ"ר.שטח לקומה חדשה מתקבל : 414 מ"ר. ללא חדרי מדרגות(ע"ח דירה אחורית)- 390 מ"ר. בחלוקה ל 3 דירות בקומה,בהפחתת מרפסות- יוצא דירות של 130 מ"ר (כולל מרפסות) כלומר 118 + מרפסת 12 מ"ר.
המידע הכלול בדף זה היינו ראשוני ונובע ממאגר המידע העירוני וסריקת תיק בנין של היתר קיים. רק בדף מידע רשמי מעיריית ראשל"צ על סמך מדידה טופוגרפית של מודד רשוי ניתן יהיה לקבל זכויות אמת בחלקה.
ברחוב זמנהוף בתל אביב ,מיקום פריים לוייקשן,למכירה דירה בקומה שלישית של 82 מ"ר+7 מ"ר מרפסת.גולת הכותרת היא שלדירה זו מוצמד הגג בטאבו ,מדובר בגג של 216 מ"ר.ניתן לבנות על הגג שתי דירות של 85 מ"ר ויציאה למרפסות של 15 מ"ר או דירת פנטהאוס בקומה אחת
ברחוב יהושע בן נון בתל אביב ,בצפון הישן ,בניין בן 3 קומות ,יש הסכמה של כל הדיירים בבניין לבצע חידוש וחיזוק לבניין במסגרת זכויות מכוח תמ"א 38/2.ניתן להשלים את קומת הגג לקונטור ולהוסיף עוד 2.5 קומות,סה"כ תוספת בניה ליזם 420 מ"ר.
עמוד 1 מ- 2