ביז-טק Biz-Tec - שיווק עסקים, כנסים והדרכות
 מגזין דיגיטלי - פורטל ספקים B2B - מועדון עסקים VIP 

מרכז מידע על נדלן - רשות המיסים

 

 


 

מרכז המידע לנדל"ן ברשות המיסים 

 

מערכת מידע נדל"ן מאפשרת לקבל נתונים על מכירות של זכויות במקרקעין בהתאם להוראות סעיף 105א לחוק מיסוי מקרקעין, תקנות מיסוי מקרקעין (שבח,מכירה ורכישה)(מאגר מידע) התשס"ג 2003 ותקנות מיסוי מקרקעין (שבח מכירה ורכישה)(תנאים למסירת מידע) התשס"ג 2003.

דגשים:
כל שורת מכירה מייצגת שומת מס שבח מתוך עסקה. יתכנו מצבים בהם ישנם מספר מוכרים בעסקה אחת- במקרה זה יוצגו מספר רשומות כמספר המוכרים.
מאגר המידע מכיל מכירות משנת 1998 ואילך.

יישומי המערכת:
1. הצגת מידע נדל"ן מורחב - הצגת נתוני מכירות מורחבים של זכויות במקרקעין על-פי חתך נבחר.
המידע כולל נתונים פיסיים של הנכס כגון: מספר חדרים ושטח, זאת כפי שדווחו הצדדים בעסקה.
2. איתור ישוב/גוש - הצגת כל הגושים בתחום יישוב או הצגת היישוב שבתחומו נמצא הגוש.

יישומי המערכת מפורטים בסרגל צידי במסך המשמש תפריט בחירה, בחירה של אחת מהן מתבצעת על ידי סימון הבחירה, בעת ביצוע פעולה זו מתחלף המסך המרכזי בהתאם.

 

אתר הנדלן של רשות המיסים 

מידע מורחב על נדל"ן בישראל 

איתור גוש וחלקה 

 

 

  • מידע זה ניתן כשירות לציבור ולא יוכל לשמש עילה לתביעה כלשהי או אישור לזכויות כלשהן. מסירת המידע אינה מהווה אישור המנהל בדבר אמיתות תוכנו.
  • המידע מוצג כפי שהוא מצוי לצורך שומת מס בבסיס הנתונים הממוכן שבידי המנהל.
  • השימוש במידע המוצג במערכת הינו על אחריות המשתמש בלבד.
  • כל הזכויות במידע שמורות למנהל.